Lei 08213, de 1991, arts. 59 a 63 – Auxílio-doença